Affaldsordninger

 

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. I kommunen er der følgende ordninger:

 

  • Indsamling af dagrenovation
  • Indsamling af genanvendeligt affald
  • Indsamling af storskrald

 

Indsamlingen af dagrenovation og genanvendeligt affald sker i hver sin affaldsbeholder med fast interval. Dagrenovation bliver tømt hver 14. dag og genbrugsbeholderen bliver tømt hver 4. uge. Store effekter til genanvendelse eller til direkte genbrug, kan du vælge at få afhentet på din adresse.

 

Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af grenpladserne.

 

Hvert år i december vil du modtage en folder fra Tønder Forsyning, hvor du kan læse om de forskellige affaldsordninger, sortering af affald, tømningsdage osv.

 

Regulativ for husholdningsaffald

Kommunalbestyrelsen udarbejder regler for, hvordan forskellige typer affald skal indsamles, og hvor det skal afleveres. I reglerne står, hvad du som borger skal gøre af dit affald. De ordninger, som kommunen har besluttet skal benyttes. Dette kan du læse mere om i ’Regulativet for husholdningsaffald’ gældende fra 16. marts 2015. I regulativet står der: hvem der er omfattet af regulativet og Kommunens ordninger, sortering og bortskaffelse af det affald der naturligt forekommer fra husholdningerne i Tønder Kommune.
Regulativ for husholdningsaffald kan læses på Kommunens hjemmeside om Affald og genbrug.

 

Affaldsplan

Den 20. juni 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune affaldsplanen for hele kommunen. Planen udgives kun digitalt og kan læses på Kommunens hjemmeside om Affald og genbrug.

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen