Rundvisning på et rensningsanlæg

 

Vi tilbyder gratis rundvisning på fire af de større rensningsanlæg til skoleklasser fra grundskolen, elever fra ungdomsuddannelserne, seminariestuderende, foreninger, virksomheder, ejendomsfunktionærer og andre grupper, der ønsker at besøge os.
Besøget varer cirka en time.
 

De fire renseanlæg der kan besøges:

Toftlund Renseanlæg
Skærbæk Renseanlæg
Løgumkloster Renseanlæg
Tønder Renseanlæg 

 

Husk send ønsket besøgstid til rundvisningen i god tid, da der skal tages hensyn til personalets planlægning og øvrige opgaver.

Hvis du ønsker at bestille en gratis rundvisning på et renseanlæg, så send en mail til mail@toender-forsyning.dk med oplysninger om ønsket tidspunkt, kontaktperson, tlf. nr., antal personer, og hvilket af de fire anseanlæg der ønskes besøgt senest 2 uger før.

 

Husk: rensningsanlægget er en arbejdsplads

Rundvisningen foregår på en arbejdsplads og i arbejdstiden. Det er vigtigt, at vi ikke skal holde øje med børnene, men kan have fokus på at fortælle om de forskellige processer på et rensningsanlæg.

 

Tønder Forsyning står for driften og vedligeholdelsen af:

  • 17 renseanlæg
  • Ca. 830 km kloakledninger (ekskl. stikledninger) med tilhørende regnvands- og spildevandsbassiner
  • 400 pumpestationer
  • 16 spildevandsbassiner
  •  26 regnvandsbassiner

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen