Nyttige links

 

Ny bog om Tom Dåse og hans genan-venner

Nu er der kommet en helt ny fagbog til brug for undervisningen i 2. 3. og 4. klasse. Fagbogen om "Tom Dåse og hans genan-venner" handler om genanvendelse, miljø og ressourcer og suppleres af opgaver, tilpasset klassetrinene i indskolingen. Bogen er udarbejdet af Dansk Retursystem A/S med støtte fra pædagogiske konsulenter og rammer lige ind i den nye skolereforms krav til understøttende og målstyret undervisning, kobling af teori og praksis, læringsmål og interaktion med det omkringliggende samfund.


Download eller bestil
Du kan downloade "Tom Dåse og hans genan-venner" og de tilhørende opgaver via www.daaserydderen.dk.
Bog og opgaver ligger som pdf'er, så de er lige til at bruge i undervisningen på enten print eller smartboard.
Den gratis fagbog kan også forudbestilles i fysisk form ved Dansk Retursystem A/S på mailadressen daaserydderen@dansk-retursystem.dk
 

 

Mind the trash - Elever skal reflektere over affald og ressourcer

Miljøministeriet vil lære landets 4.-6. klasser at reflektere over problemstillinger, der relaterer sig til affalds- og ressourcedagsordnen og det skal ske gennem undervisningsmaterialet "Mind the Trash".
 

Mind the Trash-materialet er det første undervisningsforløb om affald, som behandler hele ressourcekredsløbet samtidig med, at det er afstemt ift. de relevante trin- og slutmål. Hertil kommer, at undervisningsforløbet er i tråd med skolereformen, hvorfor f.eks. bevægelse er en integreret del af forløbene. Eleverne kan f.eks. løbe stafet med en økologisk rygsæk. Generelt er materialet målrettet faget natur/teknik, men også dansk og matematik er tænkt ind, da der både skal skrives opgaver om f.eks. håndtering af tekstiler og bl.a. beregnes, hvor mange mobiler, der skal til for at lave forskellige produkter.
 

Materialet omfatter 8 undervisningsforløb om bl.a. affald som ressource, den økologiske rygsæk, skil dit elektronikaffald ad, madspild og emballager samt genbrug/del legetøj. herudover er der illustrationer af ressourcekredsløb, film, spil og apps. Materialet er gratis, lettilgængeligt og meget fleksibelt – det kan både bruges på print og digitalt, i klasselokalet og i skolegården og i såvel en enkelt lektion som i en hel temauge.

Materialet er tilgængeligt på www.mindthetrash.dk 
 

 

Vigtige links - affald

Vigtige links - vand, spildevand

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen