Forretningsområder


Tønder Forsyning leverer ydelser indenfor drikkevand, spildevand og affald i Tønder Kommune.


Drikkevand:

Tønder forsyning står for 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn og Rømø, som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.

Tønder Forsyning foretager en systematisk kvalitetskontrol med drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværker, vandtårne og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværkerne og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandlevering af høj kvalitet.

Får du ikke drikkevand fra os, så får du måske drikkevand fra en af de 25 private vandværker i Kommunen.

Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under DRIKKEVAND.

 

Spildevand:

Tønder Forsyning sikre at spildevandet behandles inden det igen bliver udledt i naturen, så der ikke sker miljøforurening. Der er forskellige kloaksystemer i Tønder Kommune. Enten har du din egen tank på din egen grund eller også er du tilkoblet det offentlige afløbssystem.

Alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, er omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning. Så har du en ejendom med en hustank som enten er en septik-, bundfældnings- eller samletank, er du med i tømningsordningen, hvor Tønder Forsyning står for tømning af tankene og bortskaffelse af slammet.

Er du tilkoblet det offentlige afløbssystem, så ledes spildevandet til et af renseanlæggene i Tønder Kommune.

Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under SPILDEVAND.


Affald:

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. Der er følgende ordninger:

• Indsamling af dagrenovation, med 14 dags tømningsinterval.
• Indsamling af genanvendeligt affald, med tømningsinterval hver 4. uge.
• Indsamling af storskrald, en ringeordning.

Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af grenpladserne.

Læs mere om de forskellige ordninger på de øvrige sider under AFFALD.

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen