Bestyrelse og Direktion

 

Torsdag den 31. maj 2018 var der indkaldt til ordinær generalforsamling i Tønder Forsyning A/S, hvor et af punkterne var valg af formand og næstformand.

 

Tønder Forsynings bestyrelse består af 4 politisk udpegede medlemmer, 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 forbrugervalgte repræsentanter.

 

Politisk udpegede:

Preben Linnet  (formand)

Allan Skjøth  (næstformand)

Bo Jessen

Flemming Gjelstrup

 

Medarbejder valgte:

Kjeld Rasmussen

Carsten Bork

 

Forbrugerrepræsentanter:

Lisbeth Oxholm Andersen

Hans Bo Jacobsen

 

Direktør:
Bo K. Ludvigsen


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen