Valget af forbrugerrepræsentant 2013

 

Tønder Forsyning har nu afholdt valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.  
 

Ud af ca. 20.000 stemmeberettigede, hvoraf flere har haft mulighed for at afgive 2 stemmer, er der afgivet i alt 265 stemmer.

Resultatet af forbrugervalget er, at Lisbeth Oxholm Andersen har fået 66 stemmer og Simon Mikkelsen har fået 60 stemmer. De er dermed valgt som forbrugerrepræsentanter til Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

Leonhard Nissen har fået 38 stemmer, Carsten Dinsen Andersen har fået 31 stemmer og er dermed valgt som 1. og 2. suppleant.
 

Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S foregik i perioden fra den 8.– 30. december 2013. I perioden fra 5. - 30. november 2013 var det muligt at opstille kandidater til valget.


Hver husstand havde en stemme pr. forbrugsart de aftager, vand og/eller spildevand.  

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen