Brochurer - pjecer

 

Her under kan du se de foldere og pjecer Tønder Forsyning har lavet de sidste par år. Listen er ikke opdateret.
 

Ønsker du en af folderne tilsendt, kan du sende en mail til os med information om hvilken folder og adressen hvor til den skal sendes.

 

Affald:

 

Har du et sommerhus der lejes ud, så er her en folder, der kan forklare dine gæster, hvordan de kan komme af med deres affald.

Teksterne er skrevet på dansk, tysk og engelsk, og der en folder til sommerhuse på Rømø og en folder gældende for Arrild-Ferieby. 
 

Sommerhus og affald - Rømø.pdf, opdateret den 28.11.2013

Sommerhus og affald - Arrild-Ferieby.pdf, opateret den 28.11.2013

 

 

Plakaten kan printes i den størrelse du ønsker, og forklarer i tekst og billeder sorteringen i de to opsamlingsmateriel til ”Aviser, Pap og Plastfolie” og til ”Flasker og Dåser”. Teksten er på dansk, tysk og engelsk.


Sorteringsplakat.pdf, opdateret den 28.11.2013

 

 

Tønder Forsyning har samlet information om de forskellige ydelser, som Tønder Forsyning kan levere til erhvervsvirksomhederne i kommunen.


Erhvervsfolder 2012 - 2013

 

Folderen beskriver kort om ordningen for erhvervs brug af genbrugspladserne, tilmelding og taksterne for 2013.


Erhvervsordning 2013 

 


 

Drikkevand:

 

     

Sprøjtemidler, såsom ukrudtsfjerner, kan nemt havne i vores drikkevand, hvis man ikke bruger det med omtanke. Folderen indeholder gode råd til at minimere brugen af sprøjtegifte, og hvad du kan gøre i stedet.


Sprøjtemidler med omtanke

 


 

Spildevand:

 

     

Toilettet er ikke en skraldespand. I Folderen er der et klæbemærke, der kan klæbes på fliserne ved toilettet med information på dansk, tysk og engelsk om, hvad du ikke må komme i toilettet.
 

Skån din kloak og miljøet

5 gode råd til teenagere om, at vi skal passe på vores vand. Det du hælder i afløbet/kloakken vender tilbage som drikkevand. En folder der blev lavet efter informationskampagnen for Vandets dag 2012.


Slug lige den


 

Takster:

 

    

Tønder Forsynings takster gældende for affaldsordningerne for private husstande og for drikkevand og spildevand.


Takstblad 2013

 

Taksterne for erhvervsaffald afleveret på Tønder Forsynings forskellige anlæg: Deponiet, Omlastestationen, Sorteringshallen, GenbrugsCentret og genbrugspladserne.


Takstblad Erhverv affald 2013

 
 

Årsfolder:

     

Hvert år i december husstandsomdeles en folder der beskriver de forskellige ordninger for vand, spildevand og affald, og de kommende tømmedage for dagrenovation og genbrugsbeholderne.
Desværre er der i dette års udgave sket nogle fejl i tømmedatoerne, her er det den redigerede udgave.


Årsfolder 2013
 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen