Eternitordning gældende fra 1. september 2015

 

Eternittagplader er støvende affald, der også kan indeholde asbest. Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på vores modtageanlæg. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale er der indført modtagekrav for eternit.
 

Max 5 eternitplader pr. dag

På genbrugspladserne kan man kun afleveres 5 stk. eternittagplader eller det der svarer til 90 kg. pr. dag pr. kunde. Dette gælder både for de private brugere og for de virksomheder, der er tilmeldt erhvervsordningen på genbrugspladserne.

 

Større mængder eternitplader

Ved større mængder skal transporten foregå via en godkendt transportør direkte til Tønder Deponi. Eternittagpladerne skal opsamles i Tønder Forsynings egne Big-bags, som er special konstrueret til at kunne holde til at opsamle eternittagplader og efterfølgende de tunge løft i forbindelse med transporten til Deponiet.

 

Læs mere om ordningen


Du er privat person, gå til siden under Affald Privat
 

Du er håndværker og tilmeldt erhvervsordningen på genbrugspladserne,
gå til siden under Affald Erhverv
 

Du er transportør, gå til siden under Affald Erhverv deponi 
 

 

Eternitfolder 2019,pdf

 

En pressemeddelelse om den nye ordning er udsendt 10.8.2015, læs Forsyningens PR


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen