KUNDESERVICE

Benyt dig af de viste eksempler eller klik på affald, drikkevand eller spildevand og se flere valgmuligheder.

Oftest stillede spørgsmål vedr. affald:
 

Betales der dagrenovation efter vægt?

Nej: Du betaler efter din beholderstørrelse. Derfor er det ligegyldigt hvor meget du kommer i din beholder, så længe låget kan lukkes.


Må mælkekartoner som er skyllet komme i beholderen som pap?

Nej: Mælke-/ juicekartonen er ikke kun lavet af pap, men er en blandingsprodukt af pap, plast og metalfolie.

 

Må renvaskede kødbakker gå med i beholderen til hårdplast?
Nej: Alt plast der har indehold madvarer eller kød er ikke genanvendeligt.

 

Må en gammel gryde komme med som metal?
Ja: bare gryden ikke indeholder madresten men er rengjort.

 

Må kasseret bestik og knive gå med som metal?
Nej: de skarpe knive kan ødelægge bilen, og den efterfølgende sortering. Aflever dem i stedet på genbrugspladsen.

 

Må vinduesglas gå med som glas?
Nej: det er for farligt og kan ødelægge bilen. Aflever det i stedet på genbrugspladsen.


Hvordan placere jeg min genbrugsbeholder korrekt?

Du kan se mere om placering af genbrugsbeholder under affald.

 

Oftest stillede spørgsmål vedr. vand og spildevand:
 

Der er brud på min stikledning:
Opdager du et brud på jordledningen på din egen grund, skal du kontakte en vvs-installatør for at få bruddet repareret. Dette sker for din egen regning. Du har selv ansvaret for, at jordledningen er tæt og vedligeholdes.
Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte din vandforsyning.

 

Min stophane virker ikke:
Stophanen, som sidder ved skel, tilhører vandværket og må kun åbnes og lukkes af vandværket eller vvs-installatør. Hvis stophanen ikke virker, så kontakt din vandforsyning.
Hvis stophanen, der er placeret ved vandmåler, ikke virker, så kontakt en vvs-installatør. Det er vigtigt, at denne stophane virker, så det er muligt at lukke, når der skal skiftes vandmåler eller andre vandinstallationer.

 

Min stikledning er blevet gravet over:
Er jordledningen på din egen grund blevet gravet over, skal den repareres af en autoriseret vvs-installatør.
Hvis stikledningen uden for skel er blevet gravet over, så kontakt din vandforsyning. Udgifterne til reparation af stikledningen skal betales af den ansvarlige for skaden.

 

Jeg forstår ikke min regning. Hvor kan jeg finde hjælp?

Du kan finde hjælp til din regning i kundeservice under menupunktet "Jeg forstår ikke min regning".
 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen