EAN numre


Tønder Forsyning A/S modtager kun elektroniske fakturaer.

 

Navn/ afdeling: EAN:
Tønder Vand 5790001792831
Tønder Spildevand 5790001792848
Tønder Affald 5790001792855
Tønder Deponi 5790001792862
Tønder Service 5790001792824


Generelt om elektronisk fakturering
Regninger til alle offentlige, herunder Tønder Forsyning, skal sendes elektronisk med angivelse af modtagerens EAN-nummer.
Et EAN-nummer er et unikt nummer, der identificerer en offentlig myndighed. En regning uden EAN-nummer svarer til et brev uden adresse. Derfor kommer regningen ikke frem til modtageren, hvis der ikke står et EAN-nummer på den.
 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen