KUNDESERVICE

Benyt dig af de viste eksempler eller klik på affald, drikkevand eller spildevand og se flere valgmuligheder.

Informationsmøder
 

Herunder finder du referaterne fra de forskellige informationsmøder, du kan læse mere om projekterne på siden 'Igangværende projekter'

 

9. november 2018 - borgermøde på Ballumhus vedr. kloakkerne i Husum-Ballum


PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen 

6. juni 2018 - Dele af Fælledvej og Vongshøj skal spildevandskloakeres

Der blev afholdt et borgermøde den 6. juni 2018 på Tønder Forsynings adresse i Bredebro. PowerPoint fra mødet kan ses her som pdf.

 

 

29. marts 2017 - Bønderby skal spildevandskloakeres som led i kloakering af åbne-land

Der er blevet afholdt et borgermøde den 29. marts 2017 på Møgeltønder Forsamlingshus for information om separeringen. Præsentation og spørgsmål/svar fra salen kan ses herunder.

PowerPoint fra mødet

Spørgsmål og svar fra salen

 

 

 

30. marts 2017 - separering af kloak i dele af Bredebro

Der er blevet afholdt et borgermøde den 30. marts 2017 på Den Gamle Kro for information om separeringen. Præsentation og spørgsmål/svar fra salen kan ses herunder.

PowerPoint fra mødet

Spørgsmål og svar fra salen

 

 

16. juni 2016 -  separering af dele Arrild

Der er blevet afholdt borgermøde d.16. juni 2016 for information om separeringen. Præsentationen og spørgsmål/svar fra salen findes herunder.

Informationsmødet den 16. juni 2016:

PowerPoint fra mødet 

Spørgsmål og svar fra mødet
 

 

6. maj 2015 - forundersøgelser separering af Bredebro

Materialer fra informationsmøde onsdag den 6. maj 2015 på Den Gamle Kro:

PowerPoint fra mødet

Spørgsmål og svar fra mødet


 

15. april 2015 - fælleskloakerede områder i Arrild skal separatkloakeres

Præsentationen og spørgsmål/svar fra salen findes herunder.

PowerPoint fra mødet

Spørgsmål og svar fra mødet


 

8. april 2015 - projektering af separatkloakeringen i Frifelt

Grundejere var indkaldt til informationsmøde onsdag den 8. april 2015, herunder ses materialerne:

PowerPoint fra mødet

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan

Spørgsmål og svar fra mødet

 

 

4. februar 2015 - spildevandskloakering Harres og Sølsted N.

Materialerne fra vores informationsmøde onsdag den 4. februar 2015 vedr. kloakering af Harres og Sølsted N.

Alle overheads er samlet i pdf.

Spørgsmål stillet fra salen med svar.pdf
 
 
Link til spildevandsplan
http://toender-sp.odeum.com/dk/spildevand/forside/forside.htm

 
Link til plansystem.dk 
hvor alle planer er samlet og det er muligt at se hvad der gælder for ens ejendom.
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/plansystemdk/


 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen