Annonceringer

 

 

Her på siden kan du finde de annoncer som Tønder Forsyning har haft i Digeposten mm.

 

Annoncer i 2018 

 

Uge 50

Helsides annonce: Glædelig jul! – Årsfolderen er på vej til dig. I år med ekstra kontrolmærker fordi vi får mange ekstra fridage – også for skraldemændene - og derfor vil der være længere imellem tømningerne. Se de ændrede tømmedage henover julen. Har du ekstra meget julepapir, så saml det i en stor klar affaldspose for sig og stil den ved siden af dagrenovationsbeholderen, så tager skraldemanden posen med ved først tømning efter jul. Pas på dit krudt. Husk lukkedage pga. julen.

Uge 47 Helsides annonce: Bliv vinterklar derhjemme – før frost, sne og slud for alvor visser tænder. Beskyt dit hus mod frostskader og luk for alle udendørs vandhaner. Genbrug dine tekstiler også det der ikke kan gives væk til andre. Brug brændeovn og pejs med stil, asken skal være helt kold og våd. Modtag en sms/mail fra vores AlarmService når ulykken er ude, hvis du får vand fra os.
Uge 43 Helsides annonce: Bummelum, pis og papir – er det eneste der må komme i toilettet. Hvordan kommer du af med eternittagplader, når du kun har et par stykker eller hvis du skal skifte hele dit tag ud. Så går vi igen over til vintertid og genbrugspladserne har dermed lukket om søndagen. Husk vores 24-7 ordning på Rømø.
Uge 38 Helsides annonce: Pas på os! I annoncen kan du læse om, hvordan du bortskaffer problemaffald så det ikke giver problemer for de, der skal sortere affaldet. Læs om hvordan du bortskaffer kanyler eller medicinrester og elektronikaffald. Rømø 24-7 ordningen har nu kørt i 4 måneder – tilmeldeordning. Og nyt til Android brugere hvis de har opdateret deres mobiltelefoner.

Uge 34

Helsides annonce: Sommervarme, solskin og tørke…. I annoncen kan du læse om: at gasbeholdere er farligt affald og skal afleveres på genbrugspladsen eller via Miljøkassen, Vask din beholder eller få den byttet mod et gebyr, Du kan nu købe et vanddisplay hvis du får vand fra os. Vi skal skilles – pap og plastfolie kan kun gå til genanvendelse hvis det er skilt fra hinanden.
Uge 24 Helsides annonce: Sommer, sommer og sol! Står din fryser af i varmen, så læs mere om hvordan du kommer af med indholdet fra fryseren, Klima 100 – og vores Risleeng i Bredebro er med, Status for Risleengen og de sidste ting der skal laves, Rømø 24-7 vi holder tidsplanen med opstart den 25. juni, Vi har brug for din hjælp, derfor vil du modtage en sms.
Uge 20 Helsides annonce og EKSTRA side kun om genbrugsbeholderen: Få styr på vandet! Hold øje med dit vandforbrug og AlarmService hjælper dig, Grill med stil og sådan kommer du af med asken, Rømø genbrugsplads 24-7 forsøg med døgnåben genbrugsplads, ændringer af tømmedatoer og lukkedage på genbrugspladsen pga. Pinsen og Grundlovsdag. Side 2/Det er slut med at byt'. Har du styr på din sortering? - det må du komme i den nye genbrugsbeholder, Den nye tekstilindsamling er en succes, Meningen med det blå låg. 
Uge 16 Helsides annonce: Foråret og nu skal vi i gang i haven - vores fristed helst uden gift, Ændrede tømmedage ved helligdage, Genbrugspladserne har lukket alle helligdage og 1. maj, Hvor finder du en døgnåben grenplads, Skal du have en ekstra genbrugsbeholder til dåser (koster ikke ekstra).
Uge 12 Helsides annonce: Påsken og ændringer af tømmedage og lukkedag på genbrugspladserne, Ekstra åben på Rømø Genbrugsplads, Der kommer rent vand frem til din vandhane, Hvorfor er der valgt et blåt låg på den nye genbrugsbeholder, Sommertid fra på søndag og dermed søndagsåbne genbrugspladser.
Uge 8 Helsides annonce: Ny alarmservice er en succes, Her graver vi i 2018 - de planlagte projekter, Dyt dyt - det' nu vi skal byt' genbrugsbeholder, Nu indsamler vi også tekstiler til genanvendelse. Tak for hjælpen.
Uge 4     Helsides annonce: Information om den nye genbrugsbeholder, udskiftning af de gamle beholdere og den nye ordning om indsamling af kasserede tekstiler til genanvendelse.
Uge 3     Helsides annonce: Godt nytår og bortskaffelse af overskydende fyrværkeri, Ændringer i storskraldsordningen, Vi skifter alle 17.000 genbrugsbeholdere, Er der mon sne på vej, Vi skyller vandledninger i Tønder og omegn.

 

 

Annoncer i 2017 

 

Uge 51 Annonce om gavepapir: Husk gavepapir og gavebånd er brændbart affald og kan samles i en klar plastpose og stilles ved siden af dagrenovationsbeholderen første tømning efter jul.
Uge 50 Helsides annonce: Få styr på dit gavepapir- og bånd, Hullet i Bredebro er en? Ændrede tømmedatoer mellem jul og nytår, Lukkedage i forbindelse med jul og nytår. Sidste chance for at stemme.
Uge 48 Annonce om forbrugervalg: Opstilling af kandidater er nu afsluttet, og de opstillede kandidater kan ses på hjemmesiden. Valget foregår i perioden fra den 4. til den 15. december 2017.
Uge 46 Helsides annonce: Undgå plastik i hverdagen og hvad kan du gøre, Brug spanden - og ikke dit toilet, Sådan bortskaffer du din aske, Hjælp din skraldemand og tænd lyset, Skal vi have forbrugervalg,
Uge 43 Helsides annonce: Et Danmark uden affald, Pap. papir og plastfolie sorteres, Er der penge i skidtet?, Forbrugervalg 2017og  er du kandidat? Tænd lys for vores skraldemænd, Genbrugspladserne lukker igen om søndagen.
Uge 40 Annonce om forbrugervalg: Forsyningen er ved at gøre klar til at afholde forbrugerrepræsentantvalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S. Vil du være kandidat?
Uge 38 Helsides annonce: Pap og plast søger skilsmisse, Vi sparer dig for fem containere, Vil du med i bestyrelsen?, Vi graver i Bredebro indtil april 2018, Pas på genbrugs-børnene! på genbrugspladserne, Vi kloakerer i Ellum.
Uge 34 Helsides annonce: Har vi mere end 1 klode til rådighed? Gode råd til mindre forbrug, 45 kg elektronik i hver familie, Vores regnvandsbassiner, Hold øje med din opkrævning.
Uge 34 Annonce om forbrugervalg, Forsyningen er ved at gøre klar til at afholde forbrugerrepræsentantvalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S. Vil du være kandidat?
Uge 24 Helsides annonce: Kommer sol - kommer varme!, Undgå plastic i naturen, Kom igennem sommeren uden lugtgener, Er din fryser stået af?, Asken skal være både kold og våd, Genbrugsbutikken har fået nye åbningstider.
Uge 19 Helsides annonce: Har du styr på vandet?, Skift dæksel og spar penge, Undgå flyveaske og ild, Ændrede tømmedatoer omkring helligdagene i maj og juni, Lukkedage for genbrugspladserne. Grenpladser og haveaffald.
Uge 14 Helsides annonce: Der er forår i luften ...., Præsentation af et regnvandsbassin, Ændrede tømmedatoer omkring påske, Genbrugspladserne har lukket helligdage, Rømø Genbrugsplads holder ekstra åben i påsken, Grenpladser der har døgnåbent.
Uge 12 Annonce om ændring af grenpladser i Møgeltønder, Abild og Sæd om opstilling af container til haveaffald på udvalgte weekender.
Uge 11 Helsides annonce: En tøndersk kassesucces - vores miljøkasse, Der kommer rent vand frem til din vandhane! se analyseresultaterne på vandprøverne, Har du en giftfri have? Genbrugspladserne åbner igen om søndagen den 26. marts.
Uge 7 Helsides annonce: Har du store batterier - eller små? Hvor finder du batterier og hvordan kommer du af med dem, Nu kommer årsafregningen og betalingsfristen er den 6. marts, Ingen sorte sække på genbrugspladserne er ikke vores ide, og information om planlagte opgravninger.
Uge 2      Helsides annonce: Godt nytår og bortskaffelse af nytårsskyts, Storskrald og genbrugsbutikken, Tømmedatoer 2017 og hvor kan du se dem, Bliver det en hvid vinter? og afhentning af affaldsbeholdere.

 

 

Annoncer i 2016:
 

Uge 50 Helsides annonce: Gavepapir må ikke komme i genbrugsbeholderen .... en klar plastpose med gavepapir og gavebånd tages med af skraldemanden ved første tømning af dagrenovationsbeholderen, Tidligere tømning af beholdere, Genbrugspladserne har lukket, Telefonerne holder lukket mellem jul og nytår, Tid til aflæsning.
Uge 46 Helsides annonce: Vi skal skilles ... selvom vi skal i samme rum, Renovering trykledning i Tønder, Er du klar til vinterbesøg, Hvad gør du af asken, Væk med den sorte sæk, Gør huset klar til sne og frost.
Uge 42 Helsides annonce: Undgå madspild og spar penge, Få hentet dit storskrald og miljøkassen, Genbrugspladserne lukker igen om søndagen.
Uge 38 Helsides annonce: Plast som en ressource, Kend din plast og værdien af den, Storskrald hitter en henteordning, Genbrugsbutikker holder fremover lukket om mandagen.
Uge 37 Annonce: Genbrugspladserne holder lukket onsdag den 14. september 2016
Uge 34 Helsides annonce: Ny genbrugsbutik er nu åbnet i Tønder, Separatkloakering i Bredebro er forsinket, Nu kommer din 2. aconto opkrævning, Bestil en ren beholder.
Uge 24 Helsides annonce: Når himlen åbner sig, Vand i kælderen - nej tak, Sommervarmen og affald, Vores genbrugsbutik åbner først efter sommerferien.
Uge 19 Helsides annonce: Få styr på vandhunden, Spar på vandet og tænk på naturen, Genbrugsbutikken i Løgumkloster er lukket. Ændrede tømmedage pga. Pinsen, Genbrugspladserne holder lukket i Pinsen og Grundlovsdag den 5. juni.
Uge 16 Helsides annonce: Ta' dit affald i hånden, Nej tak til affaldskværne i Tønder Kommune, Bededag og Himmelfartsdag og ændrede tømmedatoer for genbrug og dagrenovation, Genbrugsbutikken i Løgumkloster lukker.
Uge 15 Annonce: Erhvervsaffald og gratis aflevering af pap. papir og plastfolie på genbrugspladserne i Tønder Kommune, efter tilmelding til den Grønne Erhvervsordning.
Uge 11 Helsides annonce: Vand i verdensklasse, drikkevand fra Tønder Forsyning, ændrede tømmedage for genbrug og dagrenovation, lukkedage på genbrugspladserne og ekstra åbent på Rømø genbrugsplads.
Uge 8 Annonce: Erhvervsaffald og ordninger på genbrugspladserne, nyt for virksomheder der er tilmeldt den grønne ordning at de kan aflevere genanvendeligt pap, papir og rent plastfolie gratis.
Uge 7 Helsides annonce: Vi er her for dig, APP fremtidens budbringere, SMS-service vedr. vigtige oplysninger om vand, din faktura er på vej, Storskrald en gratis servise for dig.
Uge 3       Helsides annonce: Vær velkommen herrens år, serviceordningen 'Storskrald' tilbyder afhentning på din adresse, undersøgelser og separering af kloak i Arrild og Bredebro - få 11000 kr. for dit tagvand, Genbrug er guld.

 

Annoncer i 2015:
 

Uge 50 Helsides annonce: Det kimer nu til julefest, ændringer i tømmedatoer, vi tester i Højer, lukkedag på genbrugspladsen og ekstra åbent på Rømø genbrugsplads.
Uge 47 Helsides annonce: Nu falmer skoven, hvad skal du gøre af asken, vi er nu ISO 22000 certificeret, hjælp din skraldemand, Tønder Forsyning er flyttet til ny adresse i Bredebro.
Uge 43