Annonceringer

 

 

Her på siden kan du finde de annoncer som Tønder Forsyning har haft i Digeposten mm.

 

Annoncer i 2018 

 

Uge 24 Helsides annonce: Sommer, sommer og sol! Står din fryser af i varmen, så læs mere om hvordan du kommer af med indholdet fra fryseren, Klima 100 – og vores Risleeng i Bredebro er med, Status for Risleengen og de sidste ting der skal laves, Rømø 24-7 vi holder tidsplanen med opstart den 25. juni, Vi har brug for din hjælp, derfor vil du modtage en sms.
Uge 20 Helsides annonce og EKSTRA side kun om genbrugsbeholderen: Få styr på vandet! Hold øje med dit vandforbrug og AlarmService hjælper dig, Grill med stil og sådan kommer du af med asken, Rømø genbrugsplads 24-7 forsøg med døgnåben genbrugsplads, ændringer af tømmedatoer og lukkedage på genbrugspladsen pga. Pinsen og Grundlovsdag. Side 2/Det er slut med at byt'. Har du styr på din sortering? - det må du komme i den nye genbrugsbeholder, Den nye tekstilindsamling er en succes, Meningen med det blå låg. 
Uge 16 Helsides annonce: Foråret og nu skal vi i gang i haven - vores fristed helst uden gift, Ændrede tømmedage ved helligdage, Genbrugspladserne har lukket alle helligdage og 1. maj, Hvor finder du en døgnåben grenplads, Skal du have en ekstra genbrugsbeholder til dåser (koster ikke ekstra).
Uge 12 Helsides annonce: Påsken og ændringer af tømmedage og lukkedag på genbrugspladserne, Ekstra åben på Rømø Genbrugsplads, Der kommer rent vand frem til din vandhane, Hvorfor er der valgt et blåt låg på den nye genbrugsbeholder, Sommertid fra på søndag og dermed søndagsåbne genbrugspladser.
Uge 8 Helsides annonce: Ny alarmservice er en succes, Her graver vi i 2018 - de planlagte projekter, Dyt dyt - det' nu vi skal byt' genbrugsbeholder, Nu indsamler vi også tekstiler til genanvendelse. Tak for hjælpen.
Uge 4     Helsides annonce: Information om den nye genbrugsbeholder, udskiftning af de gamle beholdere og den nye ordning om indsamling af kasserede tekstiler til genanvendelse.
Uge 3     Helsides annonce: Godt nytår og bortskaffelse af overskydende fyrværkeri, Ændringer i storskraldsordningen, Vi skifter alle 17.000 genbrugsbeholdere, Er der mon sne på vej, Vi skyller vandledninger i Tønder og omegn.

 

 

Annoncer i 2017 

 

Uge 51 Annonce om gavepapir: Husk gavepapir og gavebånd er brændbart affald og kan samles i en klar plastpose og stilles ved siden af dagrenovationsbeholderen første tømning efter jul.
Uge 50 Helsides annonce: Få styr på dit gavepapir- og bånd, Hullet i Bredebro er en? Ændrede tømmedatoer mellem jul og nytår, Lukkedage i forbindelse med jul og nytår. Sidste chance for at stemme.
Uge 48 Annonce om forbrugervalg: Opstilling af kandidater er nu afsluttet, og de opstillede kandidater kan ses på hjemmesiden. Valget foregår i perioden fra den 4. til den 15. december 2017.
Uge 46 Helsides annonce: Undgå plastik i hverdagen og hvad kan du gøre, Brug spanden - og ikke dit toilet, Sådan bortskaffer du din aske, Hjælp din skraldemand og tænd lyset, Skal vi have forbrugervalg,
Uge 43 Helsides annonce: Et Danmark uden affald, Pap. papir og plastfolie sorteres, Er der penge i skidtet?, Forbrugervalg 2017og  er du kandidat? Tænd lys for vores skraldemænd, Genbrugspladserne lukker igen om søndagen.
Uge 40 Annonce om forbrugervalg: Forsyningen er ved at gøre klar til at afholde forbrugerrepræsentantvalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S. Vil du være kandidat?
Uge 38 Helsides annonce: Pap og plast søger skilsmisse, Vi sparer dig for fem containere, Vil du med i bestyrelsen?, Vi graver i Bredebro indtil april 2018, Pas på genbrugs-børnene! på genbrugspladserne, Vi kloakerer i Ellum.
Uge 34 Helsides annonce: Har vi mere end 1 klode til rådighed? Gode råd til mindre forbrug, 45 kg elektronik i hver familie, Vores regnvandsbassiner, Hold øje med din opkrævning.
Uge 34 Annonce om forbrugervalg, Forsyningen er ved at gøre klar til at afholde forbrugerrepræsentantvalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S. Vil du være kandidat?
Uge 24 Helsides annonce: Kommer sol - kommer varme!, Undgå plastic i naturen, Kom igennem sommeren uden lugtgener, Er din fryser stået af?, Asken skal være både kold og våd, Genbrugsbutikken har fået nye åbningstider.
Uge 19 Helsides annonce: Har du styr på vandet?, Skift dæksel og spar penge, Undgå flyveaske og ild, Ændrede tømmedatoer omkring helligdagene i maj og juni, Lukkedage for genbrugspladserne. Grenpladser og haveaffald.
Uge 14 Helsides annonce: Der er forår i luften ...., Præsentation af et regnvandsbassin, Ændrede tømmedatoer omkring påske, Genbrugspladserne har lukket helligdage, Rømø Genbrugsplads holder ekstra åben i påsken, Grenpladser der har døgnåbent.
Uge 12 Annonce om ændring af grenpladser i Møgeltønder, Abild og Sæd om opstilling af container til haveaffald på udvalgte weekender.
Uge 11 Helsides annonce: En tøndersk kassesucces - vores miljøkasse, Der kommer rent vand frem til din vandhane! se analyseresultaterne på vandprøverne, Har du en giftfri have? Genbrugspladserne åbner igen om søndagen den 26. marts.
Uge 7 Helsides annonce: Har du store batterier - eller små? Hvor finder du batterier og hvordan kommer du af med dem, Nu kommer årsafregningen og betalingsfristen er den 6. marts, Ingen sorte sække på genbrugspladserne er ikke vores ide, og information om planlagte opgravninger.
Uge 2      Helsides annonce: Godt nytår og bortskaffelse af nytårsskyts, Storskrald og genbrugsbutikken, Tømmedatoer 2017 og hvor kan du se dem, Bliver det en hvid vinter? og afhentning af affaldsbeholdere.

 

 

Annoncer i 2016:
 

Uge 50 Helsides annonce: Gavepapir må ikke komme i genbrugsbeholderen .... en klar plastpose med gavepapir og gavebånd tages med af skraldemanden ved første tømning af dagrenovationsbeholderen, Tidligere tømning af beholdere, Genbrugspladserne har lukket, Telefonerne holder lukket mellem jul og nytår, Tid til aflæsning.
Uge 46 Helsides annonce: Vi skal skilles ... selvom vi skal i samme rum, Renovering trykledning i Tønder, Er du klar til vinterbesøg, Hvad gør du af asken, Væk med den sorte sæk, Gør huset klar til sne og frost.
Uge 42 Helsides annonce: Undgå madspild og spar penge, Få hentet dit storskrald og miljøkassen, Genbrugspladserne lukker igen om søndagen.
Uge 38 Helsides annonce: Plast som en ressource, Kend din plast og værdien af den, Storskrald hitter en henteordning, Genbrugsbutikker holder fremover lukket om mandagen.
Uge 37 Annonce: Genbrugspladserne holder lukket onsdag den 14. september 2016
Uge 34 Helsides annonce: Ny genbrugsbutik er nu åbnet i Tønder, Separatkloakering i Bredebro er forsinket, Nu kommer din 2. aconto opkrævning, Bestil en ren beholder.
Uge 24 Helsides annonce: Når himlen åbner sig, Vand i kælderen - nej tak, Sommervarmen og affald, Vores genbrugsbutik åbner først efter sommerferien.
Uge 19 Helsides annonce: Få styr på vandhunden, Spar på vandet og tænk på naturen, Genbrugsbutikken i Løgumkloster er lukket. Ændrede tømmedage pga. Pinsen, Genbrugspladserne holder lukket i Pinsen og Grundlovsdag den 5. juni.
Uge 16 Helsides annonce: Ta' dit affald i hånden, Nej tak til affaldskværne i Tønder Kommune, Bededag og Himmelfartsdag og ændrede tømmedatoer for genbrug og dagrenovation, Genbrugsbutikken i Løgumkloster lukker.
Uge 15 Annonce: Erhvervsaffald og gratis aflevering af pap. papir og plastfolie på genbrugspladserne i Tønder Kommune, efter tilmelding til den Grønne Erhvervsordning.
Uge 11 Helsides annonce: Vand i verdensklasse, drikkevand fra Tønder Forsyning, ændrede tømmedage for genbrug og dagrenovation, lukkedage på genbrugspladserne og ekstra åbent på Rømø genbrugsplads.
Uge 8 Annonce: Erhvervsaffald og ordninger på genbrugspladserne, nyt for virksomheder der er tilmeldt den grønne ordning at de kan aflevere genanvendeligt pap, papir og rent plastfolie gratis.
Uge 7 Helsides annonce: Vi er her for dig, APP fremtidens budbringere, SMS-service vedr. vigtige oplysninger om vand, din faktura er på vej, Storskrald en gratis servise for dig.
Uge 3       Helsides annonce: Vær velkommen herrens år, serviceordningen 'Storskrald' tilbyder afhentning på din adresse, undersøgelser og separering af kloak i Arrild og Bredebro - få 11000 kr. for dit tagvand, Genbrug er guld.

 

Annoncer i 2015:
 

Uge 50 Helsides annonce: Det kimer nu til julefest, ændringer i tømmedatoer, vi tester i Højer, lukkedag på genbrugspladsen og ekstra åbent på Rømø genbrugsplads.
Uge 47 Helsides annonce: Nu falmer skoven, hvad skal du gøre af asken, vi er nu ISO 22000 certificeret, hjælp din skraldemand, Tønder Forsyning er flyttet til ny adresse i Bredebro.
Uge 43 Helsides annonce: Der er så koldt derude, tid til at gøre hus og have vinterklar, miljøkassen og tid til at få den tømt, genbrugspladserne har nu igen lukket om søndagen. 
Uge 38 Helsides annonce: Genbrugspladsens superhelte, brug låget og miljøkassen.
Uge 36 Annonce: Nye tømmeruter for affaldsbeholderne og ændrede tømmetidspunkter.
Uge 36 Annonce: De nye modtagekrav for eternit på genbrugspladserne og Tønder Deponi.
Uge 34 Helsides annonce: Vi går nye veje og kører bedre, nye modtagekrav for eternit gældende fra 1. september, nye tømmedatoer for de fleste fra og med 31. august og nu kommer næste opkrævning.
Uge 33 Annonce: Fra 1. september 2015 er der nye modtagekrav for eternit på genbrugspladserne og Tønder Deponi.
Uge 24 Helsides annonce: Den danske sommer er lunefuld, de forskellige kloakeringsmuligheder, brug regnvand, undgå fluer i skraldespanden.
Uge 20 Helsides annonce: En fremtid med affald, hvad er dagrenovation og hvad skal sorteres fra til anden bortskaffelse. Ændrede tømmedage og lukkede genbrugspladser pga. helligdage.
Uge 17 Helsides annonce: Det er havetid, sortering af haveaffald, hold ukrudtet nede uden brug af gift.
Uge 15 Annonce: 4 grenpladser der åbner med sommertiden.
28. marts Annonce i JydskeVestkysten: Sæd, Møgeltønder, Abild og Jejsing grenpladser åbner igen ved overgangen til sommertid.
Uge 13 Helsides annonce: 'Bruger du pæren', drikkevandskvaliteten 2014, Påsken og ændrede tømmedatoer og åbningstider for genbrugspladserne.
Uge 8 Helside annonce: Tag dit affald i hånden, miljøkassen hitter, 25% modtager regninger på papir, årsafregning og 1. aconto udsendes nu, Kend dit affald.
Uge 4+5 Genbrugspladserne har lukket onsdag den 28. januar
Uge 2 Helsides annonce: Lad et nyt år begynde, aflevering af skyts, nye åbningstider på genbrugspladserne, aflæsning af vandmåler.
Uge 1+2   Nytårskur til lokale virksomheder og håndværkere - invitation


 

Annoncer i 2014:
 

Uge 50 Helsides annonce: Julen sig nærmer, julepapir må ikke komme i genbrugsbeholderen, ændrede tømmedage og genbrugspladsen har lukkedage i forbindelse med jul og nytår, tid til aflæsning af forbrug.
Uge 47 Helsides annonce Når julen er grøn, gør asken våd, lys på skraldemanden, skift dæksel og spar penge og opdatering af Forsyningens App
Uge 45+46 Invitation til informationsmøde om Løgumkloster renseanlæg den 12. november kl 16.30 på Løgumkloster Central Hotel.
Uge 43 Helsides annonce Vintertiden nærmer sig, lys på adgangsveje og søndagslukket på genbrugspladserne, kom til åbent vandværk.
Uge 38 Helsides annonce Værn om dit farlige affald, Miljøkassen det er næsten for nemt, Har du betalt?, Nye affaldsøer i Tønder bymidte.
Uge 34 Helsides annonce Har du tjek på dit byggeaffald? Betalingsservice - kender du fordelene, Få vasket din affaldsbeholder.
Uge 34 Erhverv og tilmeldeordning til trappemodel ved spildevandsbetaling.
Uge 24 Helsides annonce Kommer sol kommer regn, Bliv klar til de store vandmængder, har du styr på dit affald.
Uge 23 Lukkedag på genbrugspladsen og ændrede tømmedag pga. Pinsen
Uge 20       Helsides annonce Hælder du gift i det vand du drikker, Gør asken våd inden du bortskaffer det, oplysninger om lukkedage og ændrede tømmedage.
Uge 19 Invitation til åbent hus på Løgumkloster genbrugsplads fredag den 9. maj 2014
Uge 15 Helsides annonce Husk at sortere haveaffald, oplysninger om lukkedage og ændrede tømmedage omkring Påske.
Uge 13 Genbrugspladserne har i sommertiden søndagsåbent
Uge 11 Helsides annonce I Danmark er vi van(d)vittigt heldige, oplysninger om vandets kvalitet i 2013, Miljøkassen - vi gør det nemt for dig.
Uge 6 Helsides annonce Dit affald er en ressource, direkte genbrug og ordningen for storskrald, fortrolige papirer, her graver vi i 2014.
Uge 3 Nytårskur til lokale virksomheder og håndværkere - invitation.
Uge 2       Helsides annonce Godt nytår og bortskaffelse af krudt, aflæsning
af vand og nye tiltag og ordninger. 

Annoncer i 2013:

 

Uge 51 Valg af forbrugerrepræsentanter, det er nu der skal stemmes
Uge 50 Helsides annonce med forskellige informationer i anledningen af julen og årsskiftet
Uge 49 Valg og offentliggørelse af kandidater
Uge 48 Valg af forbrugerrepræsentanter
Uge 47 Helsides annonce om bla. dit toilet er ikke en skraldespand, sæt lys på skraldemanden og opstilling til valg til bestyrelsen.
Uge 45 Gravearbejde i Rørkær frem til 1. december
Uge 45 Valg af forbrugerrepræsentanter
Uge 44 JV: Information om forbrugervalg
Uge 44 Forsyningens nye APP til App Store, Android Market og Marketplace.
Uge 43 Helsides annonce om bl.a. vintertid, lukke for vandet og nye åbningstider på genbrugsplads.
Uge 43 + 44 Genbrugspladser og 2 lukkedage
Uge 39 + 40 Information til erhverv om trappemodellen
Uge 39 Fejlretning i åbningstider i annoncen
Uge 38: Helsides annonce om bl.a. Sprøjtegifte og drikkevand, Nu skal der klippes.
Uge 37: Erhverv inviteres til møde om genbrugspladsordningen
Uge 23: Vandledningsarbejde i Tønder By
Uge 20: Ændrede tømmedage omkring 2. Pinsedag
Uge 18: Ændrede tømmedage omkring Kr. Himmelfartsdag
Uge 17: Ændrede tømmedag omkring St Bededag
Uge 16: Vandledningsarbejde i Løgumkloster.
Uge 15: Ny skraldebil testes, indsættes nu i Agerskov by.
Uge 14: Højde-spærrer på alle grenpladser.
Uge 13 + 12 + 11: Genbrugspladser og lukkedage i påskedagene.
Uge 12 + 11: Vandkvaliteten i 2012.
Uge 5 + 4: Nytårskur for lokale håndværkere.
Uge 2: Vandledningsarbejde i Tønder By.
Uge 1: Nye åbningstider.


   


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen