KUNDESERVICE

Benyt dig af de viste eksempler eller klik på affald, drikkevand eller spildevand og se flere valgmuligheder.

Igangværende projekter

 

 

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 18.12.2018)


 

Spildevandskloakering i det åbne land (opdateret 14.11.2018)


 

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 10.10.2018)


 

Spildevandskloakering af ejendomme på Nørregårdsvej, Abild (opdateret 10.09.2018)


 

Kloakeering af ejendomme på Fælledvej og Vongshøj (opdateret 08.06.2018)


 

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 04.04.2018)


 

Renovering af vandledninger i Tønder og Løgumkloster (opdateret 22.02.2018)


 

Kloakering af ejendomme i Bønderby (opdateret 22.02.2018)


 

Afsluttede projekter:

 

Oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Lærkevej (Peers Mose) i Løgumkloster (opdateret 20.12.18)


 

Oprensning af regnvandsbassin i Løgumkloster og i Jejsing (opdateret 20.12.2018)


 

Akut renovering af kloak på Ndr Landevej, Tønder (opdateret 18.12.2018)


 

Oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Engeriis i Agerskov (opdateret 17.09.18)


 

Separering af kloak i dele af Bredebro (opdateret 31.08.2018)