KUNDESERVICE

Benyt dig af de viste eksempler eller klik på affald, drikkevand eller spildevand og se flere valgmuligheder.

Igangværende projekter

 

 

Kloakeering af ejendomme på Fælledvej og Vongshøj (opdateret 08.06.2018)


 

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 05.04.2018)


 

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 04.04.2018)


 

Kloakering af Nørregårdsvej ved Abild (opdateret 23.02.2018)


 

Spildevandskloakering i Ellum (opdateret 23.02.2018)


 

Renovering af vandledninger i Tønder og Løgumkloster (opdateret 22.02.2018)


 

Kloakering af ejendomme i Bønderby (opdateret 22.02.2018)


 

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 22.02.2018)


 

Separering af kloak i dele af Bredebro (opdateret 01.02.2018)


 

Oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Engeriis i Agerskov (opdateret 29.11.17)


 

Afsluttede projekter:

 

Vandledninger fra Tønder Vandværk skal skylles (05.04.2018)


 

Råvandsledning ny til Tønder Vandværk (opdateret 27.02.2018)


 

Renovering af pumpestationer i Tønder By (Opdateret 22.02.18)


 

Etablering af forsinkelsesbassin i Arrild (opdateret 30.11.2017)


 

Byggemodning Nørremarken 5, 6 og 7 i Skærbæk (opdateret 28.09.17)


 

Oprensning og reetablering af regnvandsbassinet Nyboder (Skolesøen) i Toftlund (Opdateret 20.06.2017)


 

Vandspildsundersøgelse på Rømø også om natten (opdateret 30.05.17)


 

Udskiftning af vandledning i Løgumkloster (opdateret 30.05.2017)


 

Ny råvandsledning i Løgumkloster (opdateret 31.03.17)


 

Udskiftning af vandledning i Løgumkloster (opdateret 31.03.17)


 

Renovering af tryksat kloaksystem i Tønder by (opdateret 06.02.17)


 

Spildevandskloakering Abild (N + NØ) (opdateret 06.02.17)


 

Separering af dele af Arrild (opdateret 31.01.17)


 

Kloakering af Sølsted (opdateret 31.01.17)


 

Byggemodning Ryttervænget, Toftlund (opdateret 31.01.17)


 

Byggemodning ved Ndr. Landevej (opdateret 01.12.16)


 

Rosinfeldt i Tønder (opdateret 01.12.2016)


 

Renovering af kloak i Bredebro (opdateret 27.10.16)


 

Spildevandskloakering i Geestruplund, Agerskov (opdateret 27.10.16)


 

Punktrenovering af kloak på Østmarken i Arrild (opdateret30.09.2016)


 

Renovering af vandledning Aabenraavej, Løgumkloster (opdateret 10.08.16)


 

Ny regnvandsledning på Skolevej, Tønder (opdateret 01.04.16)


 

Forundersøgelser separering af Bedsted (opdateret 07.03.16)


 

Undersøgelse af kloakforholde på privat grund i Bredebro (opdateret 29.01.16)


 

Undersøgelse af kloakforhold på privat grund i Arrild (opdateret 29.01.16)


 

Renovering af kloak på Ulriksallé i Tønder (opdateret 29.01.16)


 

Ledningsrenovering på Vindmøllegade og Markledgade i Løgumkloster (opdateret 21.10.2015)


 

Nyt betonbassin på Møgeltønder gl. renseanlæg (opdateret 22.06.15)


 

Ledningsrenovering af hovedvandledning i Tønder (4.6.15)


 

Uvedkommende vand i Rejsby (opdateret 7.4.15)


 

Ledningsrenovering af hovedledning i Løgumkloster (opdateret 26.01.15)


 

Undersøgelse af uvedkommende vand i Rejsby (opdateret 30.12.14)


 

Strømperenovering af kloakledning Hartmannsvej i Tønder (26.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 25.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 29.10.14)


 

Oprensning af regnvandsbassin ved Ndr. Landevej/Rosinfelt, Tønder (opdateret 29.10.14)


 

Strømperenovering - Vestergade i Havneby på Rømø (opdateret 26.09.14)


 

Kloakrenovering i Drengsted pga. indsivning af grundvand (opdateret 26.09.14)


 

Renovering af kloakledning ved Engen i Løgumgårde (opdateret 25.11.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Tønder (opdateret 18.06.14)


 

Vandledningsrenovering af hovedledning i Løgumkloster (opdateret 28.05.14)


 

Sektionsbrønde på Rømø (opdateret 28.05.14)


 

Nykloakering Toftum/Juvre, Rømø (opdateret 27.05.14)


 

Byggemodning af Viddingherredsgade 8b, Tønder (opdateret 27.05.14)


 

Byggemodning - Ny Tønder Stadion, Tønder (opdateret 27.05.14)


 

Udskiftning af hovedvandledning og alle stikledninger, Østergade i Tønder by, afsluttet i 2014 (opdateret 03.03.14)


 

Spildevandskloakering i det åbne land, afsluttet i 2013 (opdateret 04.03.14)


 

Separatkloakering Agerskov, etape 5, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Spildevandskloakering af Hjerpsted og Nørre Sejerslev, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Fejlretning og reparation af kloak i Jejsing, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Ny regnvandsledning, Kongevej 1-5, Tønder, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Kloakarbejde i Rørkær, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Separering af enkelte ejendomme i Visby, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Kloaksanering Melvang, Toftlund, afsluttet i 2013 (opdateret 03.03.14)


 

Separering af Jyllandsgade/Fynsgade, Toftlund, afsluttet 2013


 

Spildevandskloakering i det åbne land - Brønderby, afsluttet i 2013


 

Renovering af regnvandsledning, Kongevej syd, Tønder, afsluttet 2013


 

Renovering af kloakledning, Læssevej, Skærbæk, afsluttet 2013


 

Separatkloakering Brøns, afsluttet 2013


 

Renovering af kloak ved Engen, Løgumkloster, afsluttet 2012


 

Separering af Abild, afsluttet i 2012


 

Visby, Etape 2, Høybergvej 24 til 65, afsluttet i 2012


 

Spildevandskloakering Brøns, afsluttet i 2011


 

Separatkloakering af Toldbodgade/ Svinget, Toftlund, afsluttet 2010


 

Sanering af kloakken i Uldgade, Tønder, afsluttet i 2010


 

Kloakering af Lakolk 1, 3 og 5, afsluttet i 2009


 

Kloakering af Birkelev, afsluttet 2009


 

Sommerhusgrunde ved Vestergårdsvej, Rømø, afsluttet 2009


 

Plantagevej, Øster Højst, afsluttet 2009Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

   

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen