Brud på en vandinstallation

 

Når du opdager et brud på en vandinstallation, kan du lukke for den hovedhane, der er placeret ved vandmåleren, for at minimere vandspildet og eventuelle skader. Kontakt en vvs-installatør for at få bruddet repareret. Du må ikke selv udføre reparationer på vandinstallationer, fordi det kræver autorisation. Er du i tvivl, så kontakt en vvs-installatør.

 

Dette må du selv udskifte

  • Vandhaner og pakninger i vandhaner
  • Hånd- og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis vandlåsen er monteret synligt
  • Godkendte wc'er af samme tilslutningstype som det eksisterende. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal du anvende godkendte tilslutningsstykker og materialer, der er godkendt til formålet
  • Vaske- og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis den eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil


Læs mere her, ekstern link.

 

Aflæs din vandmåler, når bruddet er repareret, så du ved hvor meget vand, der er brugt siden sidste aflæsning. Læs mere om vandspild under spildevand.


Jeg har fået en vandskade i mit hus

Hvis du har haft et brud på en vandinstallation og det har medført en vandskade, skal du kontakte dit forsikringsselskab.
 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen