Etablering af fælles affaldsløsninger på Rømø

I sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø skal der nu etableres fælles løsninger for dagrenovation.....>>

 

 

Regler for affaldsbeholderne

Det er vigtigt, at din affaldsbeholder er placeret rigtigt og at låget er lukket på tømningsdagen.... >>

 

 

Hjælp til sortering

Hvordan skal det daglige affald sorteres og hvilke affaldsordninger kan benyttes til de enkelte affaldstyper. Se en liste over affaldstyperne ........>>

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen